Aktuality
ZÁPIS

   

 

 

Súkromné lekcie

 

(ples, svadba)

 

kedykoľvek podľa dohody

 

 

NAUČTE SA TANCOVAŤ

 

   

 

 

  

   Poukážka LTC

        Obdarujte svojich blízkych netradičným darčekom. Venujte im Darčekovú poukážku LTC.

 

 

 

 

 

  

 

Darčekovú poukážku je možné použiť v Liptovskom tanečnom centre na uhradenie:

 

- kurzovného v tanečných kurzoch (Venčekový, Latino, Orient, Flirtdance)

- školného v tanečných krúžkoch (Safira)

 

Upresnenie:

- hodnotu poukážky je možné zmeniť

- platnosť - v školskom roku 2016/17, do 30.06.2017, platnosť nie je možné predĺžiť

- darčekovú poukážku je možné využiť jedine v celej hodnote, v rámci jednej platby,

  nie je možné ju uplatniť po častiach
- prípadný doplatok za kurzovné/školné je potrebné uhradiť v hotovosti, preplatok sa nevracia

- Liptovské tanečné centrum nezodpovedá za stratenú ani ukradnutú darčekovú poukážku

- darčeková poukážka je prenosná a môže ju uplatniť ktokoľvek, kto ju pri platbe predloží

- darčeková poukážka nie je cenným papierom a nie je možné ju vymeniť za hotovosť